ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦-០៧៥៥-២៧៨០៤៩០២ / ៨៦-០៧៥៥-៨៥២៤០២៣៩

អ៊ីមែល៖ two@margotan.comsales2@margotan.com

ម៉ោង: ២៤ ម៉ោងលើអ៊ីនធឺណិត

អាស័យដ្ឋាន៖ 12F Bldg.A Rongchao Binhai Mansion, ផ្លូវ Haixiu NO.2021, ស្រុក Bao'an, Shenzhen ប្រទេសចិន 518101